RAPORT DE ACTIVITATE, 6 LUNI DIN 2021

În primele 6 luni, din anul 2021, activitatea mea de reprezentare a cetățenilor în Consiliul Local Joița a fost diversă și intensă. Trăiesc cea mai frumoasă experiență din viața mea, aceea de a reprezenta cetățenii cu onestitate în cel mai important for decizional de la nivelul autorității locale. Chiar dacă lucrurile merg prost, calitatea unor consilieri locali lasă de dorit, vreau să știți de la mine că nu renunț, merg înainte.

  • am depus 5 proiecte, care au rolul de a veni în sprijinul cetățenilor din satele Joița și Bâcu;
  • am depus 2 plângeri prealabile cu privire la STUDIEREA CONTRACTELOR DE PRESTĂRI SERVICII, PROCESE VERBALE DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR ȘI ALTE ANEXE – 1833/24.03.2021 și pentru INTIMIDARE, DISCRIMINARE ȘI LIMBAJ LICENȚIOS – 59627/30.03.2021.
  • Am solicitat studierea contractelor încheiate de Primăria Joița și prestatorii de servicii, caietul de sarcini și alte anexe cu privire la lucrările ce s-au finalizat sau sunt în curs de finalizare, din 24 octombrie 2020 până în prezent. La această solicitare am primit Răspunsul nr. 1472/17.03.2021. Total nesatisfăcător, prin care sunt informat că documentele solicitate se află pe site-ul instituției. Ca urmare a diligentelor și căutărilor subsemnatului și a mai multor cetățeni interesați din comună am ajuns la concluzia că acestea în realitate nu pot fi identificate iar răspunsul primit este de fapt un refuz de prezentare a documentației.
  • Nu m-am lăsat intimidat și am acționat în consecință. Această metodă, de intimidare și jignire, e o practică în ședințele de Consiliul Local Joița motiv pentru care am sesizat organele de cercetare pentru a fi tras la răspundere.
  • Am realizat o petiție pentru BRANȘAREA CETĂȚENILOR LA APĂ ȘI DEZVOLTAREA REȚELEI DE CANALIZARE. Vocea cetățenilor a fost știrbită de unii consilieri locali, lipsiți de empatie, care se simt mulțumiți să-și facă nevoile biologice în fundul curții.

AM ACȚIONAT CONSILIUL LOCAL JOIȚA ÎN INSTANȚĂ, URMEAZĂ APELUL.

Nu mă opresc aici. În curând lansez cea mai importantă aplicare de comunicare cu și între cetățeni, JURNAL DE JOIȚA. Acest canal are rolul de a unii cetățenii pentru o cauză comună, eliminarea mafiei locale și dirijarea banilor cetățenilor către proiecte reale, de impact pentru comunitate: APĂ ȘI CANALIZARE în secolul 21.

Raportul de activitate, pentru primele 6 luni din anul 2021, poate fi studiat accesând link-ul RAPORT.

https://visinelbalan.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-consilier-local-1.pdf

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.