CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care vă solicităm respectuos, ca pe baza motivelor de fapt şi de drept detaliate în prezenta cerere de chemare  în judecată, prin hotărârea pe care o veți pronunța în urma probelor ce vor fi administrate în prezenta cauză, să dispuneți:

 • admiterea  cererii de chemare în judecată și în consecință să dispuneţi anularea în parte a  Hotărârii CGMB  nr. 4/03.12.2020 a Consiliului Local al Comunei Joița, privind aprobarea Regulamentului de Organizare  și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Joița, în sensul eliminării articolului  28, alin. (11) teza finală din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița aprovat prin HCL nr. 4/03.12.2020, conform căruia:” Este interzis cu desăvârșire ca în timpul ședințelor de consiliu, consilierii locali să înregistreze video sau audio lucrările consiliului local.” și obligarea Consiliului Localal Comunei Joita la înregistrarea și difuzarea publică a ședințelor de lucru ale consiliului local.
 • obligarea pârâtelor la plata cheltuielelor de judecată;

pentru următoarele

MOTIVE

Situația de fapt (fragmente din acțiunea înaintată Tribunalului Giurgiu),

 1. Subsemnatul Vișinel Costel BALAN am calitatea de  consilier local independent al Consiliului Local Joița, comuna Joița, Jud. Giurgiu, ales de cetățenii comunei Joița delegate prin votul public în vederea transmiterii publice a ședințelor Consiliului Local Joița, pe toate canalele de comunicare legale posibile (online), în vederea asigurării respectării principiului transparentei decizionale și a controlului în administrația publică locală.
 • Astfel, în vederea aducerii la îndeplinire a angajamentului asumat public față de cetățenii comunei, în data de 03.12.2020, subsemnatul  am participat la ședința  Consiliului Local Joița, în care  mi-am susținut amendamentele solicitate de cetățenii comunei la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița. Consilierii locali s-au opus, comunicându-mi-se că sunt prea multe amendamente, fără altă justificare pe fondul acestora.
 • Unul din amendamentele importante propuse a fost cel privind eliminarea din regulamentul de organizare  a  unor interdicții care încalcă vădit  principiul transparenței managementului public și anume interdicția de a înregistra și face cunoscut public cetățenilor comunei lucrările din ședința consiliului local.  Ori, aceste lucrări privesc exclusiv chestiuni de interes public, respective de interesul direct și nemijlocit al locuitorilor comunei. Astfel, conform art. 28, alin. (11) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița aprobat prin HCL nr. 4/2020: Este interzis cu desăvârșire ca în timpul ședințelor de consiliu, consilierii locali să înregistreze video sau audio lucrările consiliului local.

Subsemnatul dând curs cererilor locuitorilor comunei, am solicitat eliminarea acestei prevederi și înlocuirea acesteia cu angajamentul expres de înregistrare și difuzare publică a lucrărilor și dezbaterilor din ședințele publice ale consiliului. Aceste ședințe fiind publice, exact așa cum le indică și denumirea de “ședință publică“. Și obiectul dezbaterilor și lucrărilor sunt de asemenea chestiuni publice, privesc chestiuni importante și de interes pentru toți locuitorii comunei. Nu sunt interese și chestiuni private.

Consiliul local fiind un organ colegial, desemnat prin votul locuitorilor comunei în vederea aducerii la îndeplinire a mandatului acordat de către aceștia prin reprezentarea intereselor lor. Ca atare, cetățenii comunei au interesul și dreptul de a cunoaște cum și în ce mod sunt reprezentanți și cum aleșii comunei aduc la îndeplinire mandatul primit.

Nulitatea parțială a HCL nr. 4/2020.

Încălcarea dispozițiilor art. 138 alin. 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiile art. 2 din  Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dispozițiilor art. 31 din Constituția României.

În consecință, faţă de aceste considerente,

prin care vă solicităm respectuos, ca pe baza motivelor de fapt şi de drept detaliate în prezenta cerere de chemare  în judecată, prin hotătârea pe care o veți pronunța în urma probelor ce vor fi administrate în prezenta cauză,   să dispuneți:

 • admiterea  cererii de chemare în judecată și în consecință să dispuneți anularea în parte a  Hotărârii nr. 4/03.12.2020 a Consiliului Local al Comunei Joița, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Joița, în sensul eliminării articolului  28, alin. (11) teza finală din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița aprovat prin HCL nr. 4/03.12.2020, conform căruia:” Este interzis cu desăvârșire ca în timpul ședințelor de consiliu, consilierii locali să înregistreze video sau audio lucrările consiliului local.” Și
 •  obligarea Consiliului Local al Comunei Joița la înregistrarea și difuzarea publică a ședințelor de lucru ale consiliului local.
 • obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată;

 În drept, ne întemeiem prezenta acțiune pe dispoziţiile art. 1, art. 8 și următoarele din  Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, art. 31 din Constituția României, art. 138 din Codul Administrativ, art. 2 din Legea nr. 52/2003.

Probe: înscrisuri

Mulțumesc Societății Civile de Avocaţi “Dumitrache-Chironda, Ivu şi Asociaţii” pentru suportul oferit în această acțiune.

Credit foto: CANVA

Un răspuns la “CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ”

 1. Anonim spune:

  Ce imbecil și-a permis să interzică înregistrarea ședințelor de Consiliu Local ? Mă faceți să cred că în acest consiliu se petrec lucruri ilegale sau membrii consiliului nu cunosc legislația. Foarte bine că i-ați chemat în instanță.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.