Plângere prealabilă

Împotriva Răspunsului nr. 1472/17.03.2021, emis de Primăria Joița, prin care vă solicit:

  • Întrucât după numeroase demersuri și căutări pe site-ul instituției www.primariajoita.ro nu am găsit informațiile solicitate, vă rog în mod expres să-mi indicați care sunt link-urile online de unde pot fi descărcate și consultate contractele  încheiate de Primăria Joița și prestatorii de servicii, caietul de sarcini și alte anexe cu privire la lucrările ce s-au finalizat sau sunt în curs de finalizare, din 24 octombrie 2020 până în prezent. Exemplu de contracte/ lucrări ce s-au desfășurat sau se desfășoară în Comuna Joița: branșarea la apă și canalizare, deszăpezire, iluminat de sărbători, stații electrice pentru autoturisme electrice, trotuare pe strada principală: calea București, capelă sat Bâcu, teren de sport în sat Joița, cămin cultural în comuna Joița etc.    
  • admiterea cererii subsemnatului, întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și principiul transparenței managementului public, respectiv prezentarea link-urilor care fac obiectul de studiu a informațiilor solicitate.

Vă învederez că în data de 11.03.2021 am formulat solicitarea numărul 1472 prin care am solicitat studierea contractelor încheiate de Primăria Joița și prestatorii de servicii, caietul de sarcini și alte anexe cu privire la lucrările ce s-au finalizat sau sunt în curs de finalizare, din 24 octombrie 2020 până în prezent.  La aceasta solicitare am primit Răspunsul nr. 1472/17.03.2021. Total nesatisfăcător, prin care sunt informat că documentele solicitate se află pe site-ul instituției. Ca urmare a diligentelor și căutărilor subsemnatului și a mai multor cetățeni interesați din comună am ajuns la concluzia că acestea în realitate nu pot fi identificate iar răspunsul primit este de fapt un refuz de prezentare a documentației. Vă solicit să reveniți sura deciziei anterioare și să dați curs solicitării mele în mod corespunzător.

Prezenta notificare reprezintă îndeplinirea procedurii prealabile, conform. art. 7 din Legea nr. 554/2004.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.