Proiect: înființarea, amenajarea și modernizarea CLUBUL Copiilor Joița  

Având în vedere: 

  • Nota de fundamentare;
  • Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată;
  • Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;
  • O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru identificarea clădirii/ casă, aflată în proprietatea autorității locale și neutilizată, ce va purta numele de Clubul Copiilor, cu întocmirea următoarelor documente:

  • cerinţele şi criteriile de participare şi selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii privind amenajarea și modernizarea Clubul Copiilor;

Art. 2. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru dezvoltarea documentației necesare cu privire la înființarea Clubul Copiilor, în condiţiile legii;

Art. 3. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru coordonarea execuţiei lucrărilor de amenajare și modernizare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu;

Art. 4. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru darea în administrare sau delegarea Clubul Copiilor către organizații neguvernamentale (ex: Asociația pentru Dezvoltare Personală și Socială, Asociația Potențialul Tău Maxim, și alte asociații/ organizații cu sediul social în comuna Joița);

Art. 5. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea Clubul Copiilor, în vederea dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări;

Art. 6. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentului Clubul Copiilor, în conformitate cu normele emise de Ministerul Educației în domeniu;

Art. 7. Serviciile oferite de Clubul Copiilor, activități cultural – artistice, pentru dezvoltarea copiilor în comuna Joița, sunt oferite gratuit. Acestea sunt finanțate din bugetul local al Comunei Joița;

Art. 8. Primarul Comunei Joița, prin aparatul administrativ, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri în maxim 120 de zile.

Art. 9. Primăria Comunei Joița, în maxim 120 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, prezintă un raport de acțiune și proiectele de hotărâre ce trebuie asumate de consiliul local Joița pentru înființarea, amenajarea și modernizarea Clubul Copiilor Joița.

Deși există credința că educația de bună calitate se poate face doar pe băncile școlii, trebuie să luăm în considerare faptul că trăim într-o lume din ce în ce mai complexă și că, în anumite domenii, schimbarea este chiar necesară în procesul nostru de adaptare.

Subiectul nostru de astăzi va fi schimbarea în educație – cum putem să acționăm pentru a ne crește copiii într-un sistem sănătos, din care să își clădească valorile și virtuțile necesare vieții de adult.

Nu este nevoie să dărâmăm sistemul și să-l reclădim la loc – este nevoie doar ca ai noștri copii să descopere lumea cu bunele și relele ei într-un mediu sigur și prietenos cu aceștia. De aceea, vă prezint următorul concept: Clubul Copiilor.

Clubul Copiilor se va asigura de educația non-formală a copiilor, de dezvoltarea personală a acestora și de evoluția lor în cadrul social actual. Aceste lucruri vor lua forma unui joc continuu, reprezentat inițial de trei activități extracurriculare – teatru (gestionarea emoțiilor), public – speaking, dans contemporan și terapie.

Dacă scopul primelor trei sunt ușor de dedus și marcat, o să dezvolt cea de-a treia parte, mai complexă prin natura sa: terapia comportamentală.

Cu toții am văzut zilele acestea la televizor tot felul de violențe între copii, iar acestea nu sunt rare, deoarece vin natural, din lipsa de educație socială a acestora. Când copiii nu găsesc o rezolvare pentru problemele lor, desigur că apelează la violență – pot vedea lucrurile astea în jocuri, la adulți, etc.

Terapia comportamentală are scopul de a învăța copilul să interacționeze cu mediul ce îl înconjoară, să învețe să găsească soluții pentru conflicte și să fie moderat și temperat cu ceilalți în discuții. Îmbinat cu teatrul, îi poate ajuta să trăiască experiențe pe care în mod normal nu ar putea să le acceseze și le poate extinde orizontul de gândire.

Dansul îi va ajuta pe copii să se descopere și să se exprime artistic prin exercițiul de imaginație și cel fizic făcut prin acesta. Mai mult, îi va disciplina prin coordonarea necesară dansurilor pe perechi sau în grup.

Toate acestea vor fi asigurate, după cum v-am spus, într-un mediu sigur și prietenos copiilor noștri, aceștia urmând să fie ghidați de specialiști în domeniu.

Nu este nevoie să fim specialiști ca să ne dăm seama că tot ce e mai bun trebuie să fie al copiilor noștri, iar dezvoltarea lor prin arte străvechi și prin discuții constructive îi va duce acolo unde toți ne dorim – într-o societate sănătoasă, clădită pe valori morale bine bazate și insuflate din fașă.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.