Etichetă: Comuna Joița

Proiect: înființarea, amenajarea și modernizarea CLUBUL Copiilor Joița  Proiect: înființarea, amenajarea și modernizarea CLUBUL Copiilor Joița  

Având în vedere:  Nota de fundamentare; Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată; Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; O.U.G.