Amendamente la Regulamentul de Funcționare a Consiliului Local Joița

REGULAMENTUL DE ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL JOIȚA – click aici.

De 3 zile lucrez intens la amendamentele pentru Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița. Un regulament care încalcă dreptul cetățenilor de a fi informați, prin rețele de social – media, la activitatea consiliului local. Regulamentul încalcă dreptul la caracterul public al ședinței.

După am mai spus și zilele trecute, administrația în slujba comunității și a cetățeanului implică eliminarea clișeelor și blocajelor de comunicare existente azi între cetățean și administrația comunei Joita.

E timpul să oferim șansa fiecărui cetățean de a se implica în viața politică, socială, economică, culturală și administrativă a comunei, de aceea, măsura de transparentizare a ședințelor consiliului local și a deciziilor acestuia este necesară și reprezintă unul din pilonii mandatului meu de primar sau consilier local.

Transparentizarea în acest caz determină facilitarea accesului cetățenilor la ședințele publice ale Consiliului Local, prin transmiterea live audio-video a acestora, printr-un sistem de transmisiune în timp real. Regulamentul propus de Primăria Joița încalcă dreptul la caracterul public al ședinței. Pentru a veni în sprijinul transparentizării am venit cu o serie de amendamente. Acestea pot fi studiate mai jos.

Capitolul IV – FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 24, alin. (7) se modifică:

Art. 24, alin. (7) – În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul verbal al ședinței și se publică pe site-ul primăriei Joița – www.primariajoita.ro

La articol 24 am propus introducerea unui nou alineat.

Art. 24, alin. (8) – Convocarea ședinței de Consiliul Local, precum și documentele de convocare ale ședinței de consiliu prevăzute la art. 24, alin. (5) vor fi puse la dispoziția cetățenilor, în format fizic – la avizier, și în format electronic pe site-ul Primăriei Joița – www.primariajoita.ro.

Art. 28, lit. (c) se modifică:

Art. 28, lit. (c) – posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în comuna Joița de a asista la ședințele consiliului local sau de a le urmări LIVE pe site-ul Primăriei Joița – www.primariajoita.ro.

La articolul 28 am propus introducerea a două noi litere (d) și (e)

Art. 28, lit. (d) – transmiterea ședințelor de Consiliul Local Joița se va efectua de către o firmă din domeniu, contractată de Primăria Joița.

Art. 28, lit. (e) – membrii consiliului local Joița pot transmite, pe paginile personale sau grupurile interne de facebook la care au acces membrii comunei, ședințele de consiliul local.

Art. 28, alin. (11) se modifică:

Art. 28, alin. (11) – este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

La același articol (28) am propus introducerea unui nou alineat, alin. (18).

Art. 28, alin. (18) – Ședințele de Consiliul Local Joița sunt înregistrare cu reportofon sau alte echipamente specifice până la identificarea unei companii care să asigure întreaga infrastructură de LIVE-STREAM. Materialul rezultat se publică pe site-ul primăriei Joița – www.primariajoita.ro

Capitolul XIII – TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

La articolul 69 am propus introducerea unei noi litere, lit. (c).

Art. 69, lit. (c) – Implementarea unei platforme de digitalizarea a administrației locale în relația cu cetățeanul – https://e-primariata.ro/uat/giurgiu/joita/cereri.

Art. 70, lit. (b) se modifică:

Proiectele de acte normative vor fi publice pe site-ul Primăriei Joița – www.primariajoita.ro

Art. 71, lit. (a) se modifică:

Anunțul privind ședințele Consiliului Local Joița se publică la sediul Consiliului Local și pe site-ul Primăria Joița, astfel:

  • pentru ședințele ordinare, cu cel mult 3 zile înainte de desfășurare;
  • pentru ședințele de îndată, cu cel mult 2 ore înainte de desfășurare;
  • pentru cele extraordinare, cu cel mult 2 zile înainte de desfășurare.

REGULAMENTUL DE ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL JOIȚA – click aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.