THE FAILURE OF POST-INSTITUTIONALIZED LIFE

Am lansat Raportul Eșecul Post-Instituționalizare și în limba engleză unde vă invit cu drag să-l share-uiți.

Analiza privind eșecul deprinderilor de viață independentă a tinerilor instituționalizați a pornit de la nevoia de informații calitative şi cantitative privind pregătirea tinerilor instituționalizați pentru o viață independentă în vederea prevenirii eșecului post-instituționalizare.

Principalele obiective care au stat la baza cercetării au fost:

  • Identificarea punctului de vedere a tânărului instituționalizat cu privire la calitatea serviciilor oferite de instituția ocrotitoare;
  • Dimensiunea raportului de lucru între tânăr – beneficiar al măsurii de protecție – și personalul instituției de ocrotire;
  • Identificarea gradului de autonomie personală a tinerilor aflați în sistemul de protecție socială și capacitatea acestora de a face față provocărilor socio-profesionale odată cu revocarea măsurii de protecție.

English version:

The analysis on the institutionalized young people’s failure to achieve independent life habits was based on the need for qualitative and quantitative information as regards the training of institutionalized young people for an independent life in order to prevent the failure of post-institutionalized life.

The main objectives of the research were the following:

  • To identify the point of view of institutionalized young people as regards the quality of service they are provided with by the sheltering institution;
  • The dimension of the professional relationship between the youngman benefitting from the measure of protection and the personnel of the sheltering institution;
  • To identify the degree of personal autonomy of the young people in the social protection system and their ability to cope with the social and professional challenges once the protection measure is revoked.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.