REFERENDUM LOCAL

Ești de acord cu dizolvarea CONSILIULUI LOCAL JOIȚA?

Suntem pe drumul cel bun. Am solicitat instituțiilor abilitate în domeniul organizării și desfășurării unui referendum local informații și în acest sens, alături de echipa de cetățeni hotărâți să-și asume schimbarea, pregătim calendarul de acțiune pentru strângerea de semnături.

Ne așteaptă o lună intensă. Estimez că la mijlocul lunii aprilie vom declanșa procedura de strângere de semnături. Semnăturile pentru organizarea referendumului local vor fi strânse fizic, din casă-n casă.

Dacă susții cu adevărat schimbarea în comuna noastră te invit să acționezi, să te implici. E momentul tău, al fiecăruia dintre noi, să arătăm că ne pasă de comuna Joița.

Conform Codului Administrativ – Situațiile de dizolvare a consiliului local:

Art. 144 – Referendumul local

(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condițiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ- teritorială.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele și prenumele, data și locul nașterii, seria și numărul buletinului sau ale cărții de identitate și semnătura olografă ale cetățenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Conform Legii 3/2000, CAPITOLUL III – Referendumul local:

Art. 13. –

(1) Problemele de interes deosebit din unitățile administrativ-teritoriale și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, în condițiile prezentei legi, aprobării locuitorilor, prin referendum local.

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea. În cazul referendumului la nivel județean, acesta se poate desfășura în toate comunele și orașele din județ ori numai în unele dintre acestea, care sunt direct interesate.

(3) Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, orașelor și județelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetățenilor din unitățile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie.30/06/2006 – Derogare prin Lege 256/2006.

Art. 14. –

(1) Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau județene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor județeni.25/12/2003 – alineatul a fost modificat prin Lege 551/2003

(2) Cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin “DA” sau “NU” asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unității administrativ-teritoriale respective.

Ești de acord cu dizolvarea CONSILIULUI LOCAL JOIȚA?

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.