RECURS

împotriva  Sentința Civile nr. 281/2021, pronunţată de către Tribunalul Giurgiu, la data de 02.06.2021, în dosarul nr. 93/122/2021 prin care vă solicităm respectuos ca prin  decizia  pe care o veţi pronunţa ca urmare a probatoriului ce se va administra în prezenta cauză, să dispuneţi

admiterea recursului, modificarea în tot a  sentinței pronunțate de către Tribunalul Giurgiu,    în sensul admiterii cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost formulată;

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată pricinuite de judecarea prezentei cauze.

pentru următoarele

MOTIVE

Scurtă descriere a situației de fapt,

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Giurgiu am solicitat instanței să dispună anularea în parte a  Hotărârii CGMB  nr. 4/03.12.2020 a Consiliului Local al Comunei Joița, privind aprobarea Regulamentului de Organizare  și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Joița, în sensul eliminării articolului  28 alin. (11) teza finală din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița aprovat prin HCL nr. 4/03.12.2020, conform căruia:” Este interzis cu desăvârșire ca în timpul ședințelor de consiliu, consilierii locali să înregistreze video sau audio lucrările consiliului local.” și obligarea Consiliului Localal Comunei Joita la înregistrarea și difuzarea publică a ședințelor de lucru ale consiliului local.

  • Conform dispozițiilor art. 2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ședințele şi dezbaterile autorităților şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice.
  • Instanța de fond a ignorat complet faptul că potrivit Constituției și legilor în vigoare, publicitatea  ședințelor consiliului local  nu trebuie  să fie iluzorie, condiționată  de îndeplinirea sau nu a anumitor condiții impuse de către autoritatea locală. Publicitatea ședințelor consiliului local trebuie să fie una reală, efectivă și necondiționată, adaptată actualităților timpului în care  trăim și mijloacelor tehnologice disponibile, astfel cum a prevăzut-o legiuitorul în mod expres, fără nicio condiționare.
  • Interdicția filmării de către consilierii participanți la ședințele consiliului local nu se regăsește în dispozițiilor art. 138 Codul Administrativ, astfel cum în mod greșit susține pârâta. Art 138 din Codul Administrativ nu stabilește vreo interdicție a consilierilor participanți de a înregistra și difuza ședințele consiliului.  Nici nu avea cum să se regăsească o astfel de interdicție,  fără a lipsi de efecte dispozițiile alineatului  1 al aceluiași articol care prevede că ședințele consiliului local sunt publice.

Recurs realizat de Domnul Avocat Marius IVU. În acest sens îi mulțumesc pentru întreg suportul pe care mi l-a oferit.

Credit foto: canva.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.