Proiect privind reducerea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021

Art. 1 Începând cu 1 ianuarie 2021, se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzi, după cum urmează:

a) nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile administrate de către Primăria Joița, compartimentul taxe și impozite, se reduc cu până la 25%.

b) nivelurile taxelor administrate de către alte compartimente din cadrul Primăriei Joița (Ex: Registru Agricol) se reduc cu până la 40%;

Art. 2 Bonificația prevăzută la art. 462 (2), 467 (2) şi 472 (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, pentru plata cu anticipaţie a impozitelor locale, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie, se stabileşte după cum urmează:

-10%, în cazul impozitului pe clădiri;

-10%, în cazul impozitului pe teren;

-10%, în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

Art. 3 Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2021, se aplică delimitarea zonelor în intravilan aprobată prin Hotărârea de Consiliul Local Joița în anii anteriori, privind încadrarea terenurilor din comuna Joița, cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru extravilan, se aplică prevederile Hotărârii de Consiliul local Joița în anii anteriori, privind încadrarea terenurilor situate în extravilanul comunei Joița, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 4 Cabinetele de medicină de familie individuale ce își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei Joița sunt scutite de la plata taxelor, impozitelor și alte cheltuieli prevăzute de hotărârile de consiliu emise în anii anteriori. 

Art. 5 Începând cu 1 ianuarie 2021, se aprobă procedurile și criteriile de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale, prevăzute la Art. 1 și emise de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Joița;

Art. 6 Începând cu 1 ianuarie 2021, se aprobă majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren cu 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan și extravilan, în baza unui raport emis de compartimentele de specialitate ale Primăriei Joița;

Art. 7 Potrivit prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul minim de 200.000 lei al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.

Art. 8 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează compartimentele responsabile din cadrul Primăriei Joița în vederea aplicării prezentei în maxim 60 de zile.

Proiectul, în integralitatea lui, poate fi disponibil aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.