Proiect de înrolare la sistemul ghiseul.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă înregistrarea UAT Comuna Joița în Sistemul național de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP);

Art. 2.  Se aprobă înrolarea în sistemul ghiseul.ro. a UAT Comuna Joița;  

Art. 3. Comisionul prevăzut de HG nr. 1070/2013, pentru plățile efectuate prin Ghiseul.ro, pentru taxe și impozite, este susținut de Primăria Joița, din bugetul local al comunei.  

Art. 4. Primarul Comunei Joița, prin aparatul administrativ, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri în maxim 30 de zile.


În urma unui sondaj online, realizat pe grupul intern de Facebook FACEM JOIȚA ȘI BÂCU BINE, la nivelul locuitorilor comunității noastre a reieșit că 99% dintre respondenți (locuitori sau cetățeni cu proprietăți în Comuna Joița) doresc să-și plătească taxele și impozitele online, pe platforma ghiseul.ro

Ca urmare a adresei nr. 148482/03.11.2020, emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, transmisă Prefectului de Giurgiu cu scopul informării tuturor UAT-urilor din județul Giurgiu pentru înrolarea acestora la ghiseul.ro, reiese clar importanta implementării unui astfel de sistem și în comuna Joița.

În contextul situației actuale cu privire la prevenirea și combaterea răspândirii coronavirusului SARS – Cov – 2, ce ne-a afectat viața tuturor, ne-a reorganizat timpul și relația cu ceilalți, consider ca fiind obligatorie și necesară înrolarea UAT Comuna Joița la sistemul ghiseul.ro. În adresa mai sus menționată, înaintată de MLPDA Prefectului Județului Giurgiu la sfârșitul anului 2020, reiese clar importanța și avantajele înrolării la sistemul ghișeul.ro

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 14 decembrie 2010:

Art. 3.

(1) Instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a taxelor și impozitelor au obligația să se înregistreze în SNEP, pentru furnizarea informațiilor privind cuantumul obligațiilor de plată către bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace electronice de plată sau alte mijloace de plată stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informațională, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și pentru asigurarea accesului la o soluție de plată electronică a acestora.

(2) Monitorizarea modalității de implementare a mijloacelor de plată prevăzute la alin. (1) se realizează de către Ministerul pentru Societatea Informațională și Ministerul Finanțelor Publice.”

Art. 8. –

(1) SNEP este o platformă de comunicații electronice deschisă către instituțiile de credit și furnizorii de servicii de acceptare de plăți electronice sau alte mijloace de plată stabilite potrivit art. 3 alin. (1).

(2) Instituțiile publice prevăzute la art. 3 acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea), iar în cazul în care optează pentru plata impozitelor și taxelor utilizând cardul bancar este necesar să își selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice, conform legislației în vigoare.”

Având în vedere cele expuse mai sus vă rog să urgentați procedura de înrolare a UAT Comuna Joița la sistemul ghișeul.ro. Autoritatea locală poate remedia această situație prin asumare și intervenție imediată.

credit foto: canva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.