PROIECT privind sancționarea unor comportamente deviante, de natură să pună în pericol mediu și sănătatea cetățenilor.

Având în vedere: 

  • Expunerea de motive;
  • Prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007 privind serviciile de transport feroviar și rutier de călători;
  • Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de salubritate a localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
  • Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru identificarea și sancționarea cetățenilor care se fac vinovați de vandalism și alte acțiuni de natură să pună în pericol sănătatea și integritatea cetățenilor.  

Art. 2. Primăria, prin serviciile de specialitate, îi pune la dispoziție cetățeanului două variante, muncă în folosul comunității sau amendă, în funcție de gravitatea faptelor ce au adus prejudicii mediului înconjurător și sănătății cetățenilor.

Art. 3. Persoana care a primit sancțiunea muncă în folosul comunității prestează respectiva muncă în zona de impact, unde prin comportamentul lui a pus în pericol sănătatea și integritatea cetățenilor.

Art. 4. Prezenta Hotărâre de Consiliul Local se completează cu alte Hotărâri de Consiliul Local în materie de sancțiuni contravenționale emise de Consiliul Local în ultimii 10 ani.

Art. 5. Amenda pentru persoanele ce se fac vinovate de vandalism și alte acțiuni de natură să pună în pericol sănătatea și integritatea cetățenilor este de 1,5 ISR (indicele social de referință).  

Art. 6. Primarul Comunei Joița, prin aparatul administrativ, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri în maxim 30 de zile.

Art. 7. Primăria Comunei Joița, în maxim 120 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, prezintă un raport de acțiune cu privire la numărul persoanelor identificate și sancționate conform prezentului proiect de hotărâre, pentru acte de vandalism și alte acțiuni de natură să pună în pericol sănătatea și integritatea cetățenilor.

          În calitate de consilier local am responsabilitatea de a mă asigura că cetățenii sunt protejați, respectați și responsabilizați. Responsabilitatea constă în informarea și sancționarea contravențională – atunci când acesta se abate de la normele sociale, provocând distrugeri sau alte acțiuni împotriva mediului și împotriva cetățenilor.

          Sâmbătă, 22.05.2021, m-am deplasat cu fiul meu în parcul/ locul de joacă pentru copii, situat în Bâcu, strada principală, intersecție cu strada Săbăreni, unde am fost oripilat de cele identificate. Mi-am dat seama că responsabilul cu îngrijirea spațiilor publice nu a mai trecut prin zonă și în acest sens redactez prezentul proiect de hotărâre.

          Dacă vă pasă de viitorul copiilor noștri, de siguranța acestora, precum și de siguranța tuturor cetățenilor ce frecventează locurile de joacă/ parcuri sau alte spații de recreere destinate cetățenilor, vă rog să luați toate măsurile ce se impun pentru sancționarea persoanelor responsabile de aceste abateri de la normele sociale.           

          Conform art. 2, alin. (2) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului.

Credit foto: canva.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.