Proiect de digitalizare a administrației publice locale

Art.1 Se aprobă adoptarea măsurilor de digitalizare a activității aparatului administrativ al Primăriei Joița și a Consiliului Local Joița, pentru îmbunătățirea accesului la informații al cetățenilor cuprinse în  prezenta hotărâre.

Art. 2 Pagina proprie de internet a Primăriei Joița se va reorganiza și completa cu noi secțiuni, după cum urmează:

  • Ședințe de Consiliu local online (tele și video conferințe);
  • Registratură electronică. Registratură electronică permite înregistrarea și gestionarea documentelor interne, de intrare și de ieșire din cadrul instituției, astfel se vor înregistra automat: documentele, petițiile și sesizările online în vederea soluționării acestora;
  • Programări audiențe online. Cetățenii se pot programa online în audiență la primar, viceprimar și consilieri, direct pe site-ul oficial al Primăriei;
  • Depunere și eliberare de documente online. Cetățenii pot completa formulare online, pot primi automat un e-mail cu numărul de înregistrare, iar documentul intră automat în lucru la persoana responsabilă cu soluționarea lui;
  • Semnalare de probleme, petiții și sesizări online. Cetățenii pot semnala probleme online din spațiul public, pot primi automat un e-mail cu număr de înregistrare al sesizării. Sesizarea va intra automat în lucru la persoana responsabilă cu soluționarea ei;
  • Cetățenii pot achita taxele și impozitele online, direct pe site-ul web al instituției.

Art. 3 Prezenta Hotărâre se completează cu Hotărârea de Consiliul Local privind setul de măsuri pentru creșterea transparenței activității aparatului administrativ al Primăriei Joița și a Consiliului Local al Comunei Joița.

Art. 4 Comisionul aferent plății online (electronice) a taxelor și impozitelor este suportat de către Primăria Comunei Joița. 

Art. 5 Primarul Comunei Joița, prin aparatul administrativ, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri în maxim 60 de zile.

Modelul de practică în digitalizarea administrației locale este pe Platforma DEMO de DIGITALIZARE a administrației Publice Locale – https://demo.citymanager.online/.

Proiectul integral poate fi accesat de aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.