Proiect de acordare a burselor de merit elevilor din comuna Joița, pentru anul 2020 – 2021.

Art. 1 Se stabilește cuantumul burselor lunare pentru perioada anului școlar 2020 – 2021 ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Joița, după cum urmează:

 1. Burse de performanță, în cuantum diferențiat, după cum urmează:
  1. Olimpiadele locale, locurile I, II, III – 100 lei/ lună.
  1. Olimpiadele județene, locurile I, II, III – 200 lei/ lună.
  1. Olimpiadele naționale, locurile I, II, III – 400 lei/ lună.
 2. Burse de merit, în cuantum diferențiat, după cum urmează:
  1. Media 10 (zece) – 150 lei/ lună.
  1. Media 9,50 – 9.99 – 100 lei/ lună.  
  1. Media 9 – 9,49 – 50 lei/ lună.
 3. Burse de studii – 400 lei/ lună.
 4. Burse de ajutor social – 150 lei/ lună.

Art. 2 Stabilirea numărului de bursieri se realizează de Primăria Joița, prin compartimentele de specialitate, în colaborare cu Școala Generală din Bâcu și Școala Generală din Joița, aplicându-se valorile prevăzute la Art. 1;

Art. 3 Acordarea burselor sociale se realizează în baza unui raport de fundamentare, pe categorii de beneficiari și criteriile ce stau la baza propunerii, realizat de compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Joița.

Art. 4 Plata burselor va fi efectuată eșalonat conform repartizărilor bugetare trimestriale aprobate;

Art. 5 Plata burselor se va face prin ordin de plată în conturile bancare deținute de elevii eligibili, clasați la categoriile de burse menționate la Art. 1. Pentru elevii ce fac dovada că nu au cont bancar, plata burselor se va face la casieria Primăriei Joița.

Art. 6 Primarul Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri în maxim 90 de zile;

Art. 7 Secretarul general al comunei Joița va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor celor interesați.

Proiectul integral, click aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.