Înființarea Serviciului Public de Asistență Socială al Comunei Joița.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Având în vedere: 

  • Expunerea de motive;
  • Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
  • Legea asistenței sociale nr. 292/2011;
  • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
  • Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Primăria Comunei Joița, prin Compartimentul de Asistență Socială, demarează acțiunile necesare pentru întocmirea următoarelor documente:

  • diagnoza socială la nivelul unității administrativ-teritoriale respective (prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
  • elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani.
  • elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;
  • prezintă măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;
  • prezintă planul de monitorizare și evaluare a Compartimentului de Asistență Socială.

Art. 2. Primarul Comunei Joița, prin aparatul administrativ, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri în maxim 90 de zile.

Art. 3. Primăria Comunei Joița, în maxim 90 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, prezintă un raport de acțiune și proiectele de hotărâre ce trebuie asumate de consiliul local Joița pentru dezvoltarea Serviciului Public de Asistență Socială.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Ce avem astăzi?

          Compartimentul de asistență socială este structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, înființată la nivel de compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului, denumit în continuare Compartiment, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

De ce un Serviciu Public de Asistență Socială al Comunei Joița?

          Autoritatea Locală Joița, prin Compartimentul de Asistență Socială, a demonstrat că nu e capabilă să reprezinte interesele cetățenilor, condamnându-i la moarte. Cîți oameni trebuie să mai moară pentru ca noi să reacționăm?

          Primul caz, ianuarie 2021:

ora 22:25: am sesizat, prin email, Primăria Comunei Joița.

ora 22:00: la fața locului am identificat femeia. Se afla într-o cameră (clopotniță) încuiată. Am vorbit cu ea prin ușă. La scurt timp am sesizat poliția și salvarea. La fața locului au sosit poliția, salvarea și un reprezentant ISU.

Femeia, aflată în ultima fază de cancer, va rămâne în camera (clopotniță) pusă la dispoziție de biserică. Este singură. Nu beneficiază de îngrijire și asistență paliativă.

*La câteva zile maitârziu, aceasta moare.

—–

Istoric (postare facebook): Un om aflat într-o situație limită, pe moarte, se află în capela de la Bâcu și urmează să fie dată afară. I s-au luat elementele de încălzire a spațiului. Înțeleg că are cancer în ultimă fază. Nu cunosc mai multe despre caz. Mă voi deplasa în acest moment la fata locului. Solicit de urgență autorităților locale să ia măsuri pentru a o proteja.

În funcție de ce voi descoperi la fața locului voi lua în calcul sesizarea Poliției și a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale. Oamenii au dreptul la viață și la demnitate până în ultima clipă a vieții.

          Al doilea caz, septembrie 2021.

          Domnul Florin, ce a ars de viu în propria casă, fără ca autoritățile să reacționeze.

          Am transmis live, pe facebook, de la fața locului tragedia.

          Conform legislației în vigoare, compartimentul de asistență socială avea obligația de a prezenta diagnoza socială, de la la nivelul unității administrativ-teritoriale respective (prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc., precum și strategia socială, prin care se asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune.

          Niciun astfel de document nu a ajuns pe masa dezbaterii a Consiliului Local Joița   

          Autoritatea locală are responsabilitatea de a demara procedura privind acțiunile premergătoare dezvoltării la nivelul administrației locale a unui Serviciu Public de Asistență Socială.

credit foto: canva.com

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.