Înființarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane

Art.1. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru întocmirea următoarelor documente:

  • Studiu de oportunitate privind înființarea și organizarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în comuna Joița.
  • Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în comuna Joița.
  • Caietul de sarcini al serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în comuna Joița.
  • Regulamentul privind acordarea licențelor de transport în domeniul serviciului de transport public local în comuna Joița.
  • Documentația necesară cu privire la liniile de finanțare, împrumut și anexe pentru dezvoltarea transportului public local de persoane din comuna Joița.
  • Pregătește documentația de atribuire, prin licitație deschisă, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în comuna Joița.
Credit foto: CANVA

Art.3. Primăria Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru dezvoltarea unei asociații regionale de transport public local de transport de persoane care să includă administrația comunelor Cosoba, Săbăreni, Dragomirești și Joița.

Art. 4. Primăria Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru stabilirea traseului, harta de transport public local regulat în comunele Joița, Cosoba, Săbăreni, Dragomirești și Mun. București – Metrou Păcii.

Art. 5. Primăria Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru negocierea contractului cadru privind tranzitarea Mun. București, comuna Dragomirești, jud. Giurgiu până la stația Metrou Păcii. 

Art. 6. Primarul Comunei Joița, prin aparatul administrativ, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri în maxim 90 de zile.

Art. 7. Primăria Comunei Joița, în maxim 90 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, prezintă un raport de acțiune și proiectele de hotărâre ce trebuie asumate de consiliul local Joița pentru dezvoltarea serviciului de transport public local de persoane la nivelul administrației locale.

PS: Dacă ai sugestii și recomandări nu ezita să-mi scrii pe office@visinelbalan.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.