AM CONTESTAT PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE INTERZICE ÎNREGISTRAREA ȘEDINȚELOR DE CONSILIUL LOCAL DE CĂTRE CONSILIERII LOCALI.

EXTRAS DIN CONTESTAȚIA ÎNAINTATĂ PREFECTULUI JUDEȚULUI GIURGIU.


Cu privire la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Joița, Județul Giurgiu privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița, solicitându-vă respectuos să constatați că aceasta este nelegală și să luați măsurile legale ce se impun pentru următoarele

MOTIVE


Proiectul de Hotărâre nr. 4/03.12.2020, privind Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița, a fost adoptat de majoritatea membrilor Consiliul Local Joița în data de 03.12.2020. În acest sens contest orice demers care încalcă caracterul public al ședințelor de consiliul local.


Menționez că în data de 03.12.2020 am participat la ședința de consiliul local Joița unde mi-am susținut o parte din amendamentele pe care le-am formulat la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița. Nu am avut posibilitatea să susțin toate cele zece amendamente pe care le-am întocmit, spunându-mi-se că sunt prea multe. Cu toate acestea, toate cele zece amendamente la regulament au fost suspuse votului consilierilor locali.


Conform art. 28, alin. (11) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița:


Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală. Este interzis cu desăvârșire ca în timpul ședințelor de consiliu, consilierii locali să înregistreze video sau audio lucrările consiliului local.


Apreciez că această reglementare este nelegală, contravenind dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Astfel, potrivit Art. 8 al Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ un principiu de bază al funcționării administrației publice este acela al transparenței.

Potrivit normei amintite
Art. 8: Principiul transparenței(1) În procesul de elaborare a actelor normative, autoritățile şi instituțiile publice au obligația de a informa şi de a supune consultării şi dezbaterii publice proiectele de acte normative şi de a permite accesul cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum şi la datele şi informaţiile de interes public, în limitele legii.(2) Beneficiarii activităţilor administraţiei publice au dreptul de a obţine informaţii de la autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, iar acestea au obligaţia corelativă a acestora de a pune la dispoziţia beneficiarilor informaţii din oficiu sau la cerere, în limitele legii.
De altfel, numeroase consilii locale din țară au adoptat regula potrivit cu care ședințele consiliului local sunt transmise online.

Câteva exemple în acest sens sunt:- https://www.pmb.ro/consiliu/sedinte/transmisie-live- https://sibiu.ro/consiliu/sedinte_live- https://www.primariadeva.ro/pagina/transmitere-live-sedinte- https://www.primarie6.ro/consiliul-local/sedintele-consiliului-local/

De asemenea, potrivit aceluiași Cod administrativ
Art. 138: Desfăşurarea şedinţelor consiliului local(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele – verbale ale şedinţelor consiliului local;b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcționare a consiliului local.


Prin interdicția instituită consilierilor locali prin art. 28, alin. (11) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița de a înregistra și a transmite online ședințele de consiliu local sunt împiedicat în exercitarea mandatului meu reprezentativ, asumat în relația cu cetățenii programul meu susținut în campania electorală. Este, de asemenea, îngrădit dreptul cetățenilor comunei Joița de a urmări pe internet ședințele consiliului local, drept stipulat expres prin dispozițiile Codului administrativ.


În situația în care, în cadrul controlului de legalitate pe care îl exercitați cu privire la hotărârile consiliului local, veți trece peste obiecțiunile mele privind legalitatea hotărârii de aprobare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița, prezenta va constitui plângere prealabilă, rezervându-mi dreptul de a solicita sprijin din partea societății civile ce activează în domeniul transparentizării administrației publice locale și care a exprimat obiecțiuni și s-a opus adoptării proiectului de hotărâre în discuție și de a mă adresa instanței competente în vederea anulării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Joița privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Joița.

Mulțumesc S. S., avocat Barou București și organizației Evoluție în instituție pentru suportul oferit în acest demers.

Credit foto: canva

Un răspuns la “AM CONTESTAT PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE INTERZICE ÎNREGISTRAREA ȘEDINȚELOR DE CONSILIUL LOCAL DE CĂTRE CONSILIERII LOCALI.”

  1. Anonim spune:

    Exista vreun răspuns?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.