Proiect privind efectuarea lucrărilor de supraînălțare a trecerilor de pietoni și amplasarea indicatoarelor în zonele rezidențiale.

Art. 1 În vederea sporirii gradului de siguranță rutieră în Comuna Joița, se aprobă demararea procedurilor pentru efectuarea lucrărilor de supraînălțare a trecerilor de pietoni nesemaforizate din proximitatea unităților de învățământ, a intersecțiilor foarte frecventate de cetățenii comunei precum și în alte locuri cu risc ridicat de accidente, unde viața cetățenilor acestei comune este pusă în pericol.

Art. 2 Pentru sporirea siguranței în cartierele rezidențiale din comuna Joița se amplasează indicatoarea specifice zonelor rezidențiale, conform PUZ nr. 42/iulie 2007 – ZONA REZIDENȚIALĂ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/23.07.2008 și integrat în prevederile PUG al comunei Joița nr. 10/2008, aprobat prin HCL Joița nr. 54/25.11.2010, însușit de C.T.A.T.U – C.J. prin avizul unic nr. 2/12667/19.10.2010 și legalizat prin avizul nr. 13.069/27.01.2011, emis de instituția Prefectului – Județul Giurgiu, așa cum rezultă din certificatul de urbanism nr. 191/07.11.2014, eliberat de către Primăria Comunei Joița.

Art. 3 Lista trecerilor de pietoni din proximitatea unităților de învățământ, a intersecțiilor cu mare circulație și nu numai, vor fi întocmite de către reprezentanții primăriei, responsabilul de drumuri, în maxim 30 de zile.

Art. 4 Lista zonelor rezidențiale din comuna Joița vor fi întocmite de către reprezentanții primăriei, responsabilul de drumuri, în maxim 30 de zile.

Art. 5 Pentru supraînălțarea trecerilor de pietoni se vor avea în vedere următoarele criterii tehnice:

  1. Lățime minimă: 1.4 m:
  2. Înălțime față de nivelul străzii: între 10 și 15 cm:
  3. Marcajul trecerii de pietoni va fi puternic colorat, utilizând nutație de culori contrastante.
  4. Se va folosi același model de marcare pentru toate trecerile de pietoni supraînălțate.

Art. 6. Documentațiile tehnico-economice ale lucrărilor împreună cu lista trecerilor de pietoni din proximitatea unităților de învățământ, a intersecțiilor cu mare circulație și nu numai vor fi întocmite de administratorii/ responsabilii drumurilor din cadrul Primăriei Joița urmând să fie supuse aprobării Consiliului Local Joița, în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 7 Documentațiile tehnico-economice ale lucrărilor împreună cu lista zonelor rezidențiale  vor fi întocmite de administratorii/ responsabilii drumurilor din cadrul Primăriei Joița urmând să fie supuse aprobării Consiliului Local Joița, în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 8. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primăria Joița, împreună cu aparatul și departamentele din subordine în maxim 120 de zile.

Proiectul integral poate fi descărcat de aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.