Proiect de amenajare a unui sens giratoriu

În comuna Joița, săptămânal au loc accidente – uneori soldate cu morți. Viața copiilor, bătrânilor comunei Joița sunt în mare pericol și de aceea fac un apel la intervenție imediată pentru prevenirea unor catastrofe. Comunitatea are responsabilitatea de a reacționa și de a gândi urgent soluții pentru prevenirea unor mari catastrofe.

În vederea sporirii gradului de siguranță rutieră pentru locuitorii comunei Joița, se propune demararea procedurilor pentru efectuarea lucrărilor privind amenajarea de sensuri giratoriu în  intersecțiile foarte aglomerate, frecventate de cetățenii comunei precum și în alte locuri cu risc ridicat de accidente, unde viața cetățenilor acestei comune este pusă în pericol.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local Joița.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În vederea sporirii gradului de siguranță rutieră în Comuna Joița, se aprobă demararea procedurilor necesare efectuării unui studiu de fezabilitate, de către o firmă din domeniu, în vederea amenajării unui sens giratoriu în intersecțiile foarte aglomerate, frecventate de cetățenii comunei precum și în alte locuri cu risc ridicat de accidente, unde viața cetățenilor acestei comune este pusă în pericol.

Art. 2 Lista intersecțiilor cu mare circulație, pentru amenajarea sensurilor giratorii, giratoriu în  intersecțiile foarte aglomerate, frecventate de cetățenii comunei precum și în alte locuri cu risc ridicat de accidente, unde viața cetățenilor acestei comune este pusă în pericol, vor fi întocmite de către reprezentanții primăriei, responsabilul de drumuri, în maxim 30 de zile.

Art. 3. Studiul de fezabilitate, în vederea amenajării unui sens giratoriu în  intersecțiile foarte aglomerate, frecventate de cetățenii comunei precum și în alte locuri cu risc ridicat de accidente, unde viața cetățenilor acestei comune este pusă în pericol,   împreună cu lista intersecțiilor pentru care se amenajează un sens giratoriu vor fi întocmite de administratorii/ responsabilii drumurilor din cadrul Primăriei Joița urmând să fie supuse aprobării Consiliului Local Joița, în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primăria Joița, împreună cu aparatul și departamentele din subordine în maxim 120 de zile.

Credit foto: canva.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.