Pistă de bicicletă în Joița

HOTĂRÂRE

privind adoptarea demarării procedurilor de trasare a pistelor de bicicletă în UAT Joița

Având în vedere: 

 • Expunerea de motive;
 • În conformitate cu prevederile; 
  • Ordonanței Guvernului României nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor;
  • Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea  executării construcțiilor;
  • Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
  • Convenția asupra semnalizării rutiere din 08.11.1968, act internațional;
  • Reglementarea tehnică „Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor”, indicativ NE-033-05 din 30.11.2005;
  • Codul Administrativ, 2019.  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JOIȚA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În vederea sporirii gradului de siguranță rutieră în Comuna Joița, se aprobă demararea procedurilor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare a pistelor de bicicletă în zonele/ intersecțiile extrem de aglomerate, frecventate de cetățenii comunei, precum și în alte locuri cu risc ridicat de accidente, unde viața cetățenilor acestei comune este pusă în pericol.

Art. 2 Lista pistelor de bicicletă din zonele/ intersecțiile cu mare circulație și nu numai, vor fi întocmite de către reprezentanții primăriei, responsabilul de drumuri, în maxim 30 de zile.

Art. 3. Documentațiile tehnico-economice ale lucrărilor împreună cu lista pistelor de bicicletă din zonele/ intersecțiile cu mare circulație și nu numai vor fi întocmite de administratorii/ responsabilii drumurilor din cadrul Primăriei Joița urmând să fie supuse aprobării Consiliului Local Joița, în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primăria Joița, împreună cu aparatul și departamentele din subordine în maximum 60 de zile.

EXPUNERE  DE MOTIVE

La nivel național, Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră 20 l l – 2020 este un document de politici publice coerente și unitate în sfera siguranței rutiere care are drept scop creșterea siguranței rutiere, creșterea siguranței participanților la trafic, având ca obiectiv final reducerea cu 50% a numărului de decese rezultate din accidente în decada 2011 — 2020. Cu alte cuvinte, până în 2020 numărul de decese pe an din accidente rutiere trebuie sa fie redus sub 1188.

În comuna Joița, săptămânal au loc accidente – uneori soldate cu morți. Viața copiilor, bătrânilor comunei Joița sunt în mare pericol și de aceea fac un apel la intervenție imediată pentru prevenirea unor catastrofe. Comunitatea are responsabilitatea de a reacționa și de a gândi urgent soluții pentru prevenirea unor mari catastrofe.

În vederea sporirii gradului de siguranță rutieră pentru locuitorii comunei Joița, se propune demararea procedurilor pentru efectuarea pistelor de bicicletă din zonele/ intersecțiile cu mare circulație și nu numai.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supunem aprobării Consiliului Local Joița.

Un răspuns la “Pistă de bicicletă în Joița”

 1. Stefana Zeletin spune:

  Un I’m care isi fura fratii nu are cum sa faca bine comunitatii. Despite ce vorbim dragul meu frate narcisist? Ma vei sterge de peste tot? Succes. Ne revedem la TV. Tu esti vedeta familiei

Dă-i un răspuns lui Stefana Zeletin Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată.